Thi thử topik II-Phần đọc

TOPIK II 83회/읽기

Tổng số câu hỏi: 50 câu

Thời gian làm bài: 70 phút

TOPIK II 60회/읽기

Tổng số câu hỏi: 50 câu

Thời gian làm bài: 70 phút

TOPIK II 52회/읽기

Tổng số câu hỏi: 50 câu

Thời gian làm bài: 70 phút

TOPIK II 47회/읽기

Tổng số câu hỏi: 50 câu

Thời gian làm bài: 70 phút

TOPIK II 41회/읽기

Tổng số câu hỏi: 50 câu

Thời gian làm bài: 70 phút

TOPIK II 37회/읽기

Tổng số câu hỏi: 50 câu

Thời gian làm bài: 70 phút

go top

Bạn chưa có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Mã bảo vệ
Đăng ký

Bạn đã có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Quên mật khẩu Đăng nhập

Những lợi ích khi đăng ký học tại Hannuri

Học bất cứ khi nào, ở đâu
Được đảm bảo về chất lượng
Nội dung học liên tục, xuyên suốt
Phương thức thanh toán linh hoạt