Thi thử topik II-Phần nghe

Đề nghe topik master 7

Tổng số câu hỏi: 50 câu

Thời gian làm bài: 73 phút

Đề nghe topik master 6

Tổng số câu hỏi: 50 câu

Thời gian làm bài: 76 phút

Đề nghe topik master 5

Tổng số câu hỏi: 50 câu

Thời gian làm bài: 69 phút

Đề nghe topik master 4

Tổng số câu hỏi: 50 câu

Thời gian làm bài: 64 phút

Đề nghe topik master 3

Tổng số câu hỏi: 50 câu

Thời gian làm bài: 67 phút

Đề nghe topik master 2

Tổng số câu hỏi: 50 câu

Thời gian làm bài: 66 phút

go top

Bạn chưa có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Mã bảo vệ
Đăng ký

Bạn đã có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Quên mật khẩu Đăng nhập

Những lợi ích khi đăng ký học tại Hannuri

Học bất cứ khi nào, ở đâu
Được đảm bảo về chất lượng
Nội dung học liên tục, xuyên suốt
Phương thức thanh toán linh hoạt