N(으)로 인해서, AV(으)ㅁ으로 인해서Cấu trúc này được dùng để diễn tả nguyên nhân, lý do dẫn đến tình huống nào đó. Dịch sang tiếng Việt là ‘vì… nên…’

다리 통제 인해서 출근길 교통이 매우 혼잡합니다.
cây cầu bị phong tỏa nên giao thông trên đường đi làm rất phức tạp.

금값이 상승함으로 인하여 돌 반지를 선물하는 풍습이 사라지고 있다.
giá vàng tăng cao nên phong tục tặng nhẫn đầu tháng cho trẻ con đang bị mất đi.

Mở rộng:
- Cấu trúc này thường được dùng trong văn viết, thời sự, báo cáo, phát biểu …
- Có thể lược bỏ để tạo thành ()로 인해, ()로 인하여
- Có thể bỏ 인해서

Các bạn xem và tải tài liệu ở phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm
go top

Bạn chưa có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Mã bảo vệ
Đăng ký

Bạn đã có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Quên mật khẩu Đăng nhập

Những lợi ích khi đăng ký học tại Hannuri

Học bất cứ khi nào, ở đâu
Được đảm bảo về chất lượng
Nội dung học liên tục, xuyên suốt
Phương thức thanh toán linh hoạt